És protagonista a:

CINEMES

Mi soledad tiene alas

Dan, Vio i Reno són tres amics d'un barri de l'extrarradi de Barcelona que viuen al dia i traient diners d'atracaments a joieries

CINEMES

Últimas voluntades

Coque és un home ja madur que surt de la presó i vol redimir-se dels seus nombrosos errors de joventut